Privacy Statement

Stichting OPEN, gevestigd aan de Baron de Coubertinlaan 7 in Zoetermeer, respecteert de privacy van alle gebruikers van het platform myOPEN. Persoonlijke informatie die je ons verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die je op het platform invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals bijvoorbeeld het toezenden van aangevraagde informatie. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke manier Stichting OPEN met jouw persoonsgegevens omgaat.

Doel

Het doel van de verwerking van jouw persoonsgegevens is: 

  1. Het opslaan en gebruiken van jouw gegevens bij het gebruik van het platform myOPEN en haar functionaliteiten. 
  2. Het verwerken van jouw vraag, klacht of opmerking en hier vervolgens op reageren.

Grondslag van de verwerking van jouw gegevens

Ben je (werkzaam bij een-) producent, retailer, gemeente of een andere organisatie die op een bepaalde manier verbonden is met Stichting OPEN en heb jij jezelf- of heeft deze organisatie jou- opgegeven als contactpersoon in myOPEN, dan slaat Stichting OPEN jouw persoonsgegevens op. Zo kan inloggen op het platform myOPEN en afhankelijk van het type organisatie waar je werkzaam voor bent en de rechten die je hebt, o.a. orders aanmaken, rapportages aan maken en facturen in zien. Hiervoor slaat Stichting OPEN de door jou of jouw organisatie verstrekte gegevens op, waaronder maar mogelijk niet uitsluitend naam, functie, e-mailadres en telefoonnummer. Door een account aan te maken in myOPEN geef je Stichting OPEN toestemming voor het verwerken van jouw persoonsgegevens.

Grondslag van de verwerking van aangevraagde informatie

Indien je vragen, klachten of op- en/of aanmerkingen hebt over Stichting OPEN dan kan je contact met ons opnemen door te mailen naar: info@stichting-open.org. Wij zullen je persoonsgegevens verwerken om op jouw ingekomen mail te kunnen reageren. Om jou in de toekomst beter van dienst te kunnen zijn, kunnen jouw gegevens worden opgeslagen evenals de door ons ontvangen e-mail. Hierbij slaat Stichting OPEN slechts de door jou verstrekte gegevens op, waaronder maar mogelijk niet uitsluitend, naam, e-mailadres en telefoonnummer. Door gebruik te maken van het genoemde e-mailadres geef je toestemming voor het verwerken van de door jou verstrekte informatie.

Beveiliging

Stichting OPEN heeft passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens tegen te gaan. Jouw gegevens worden te allen tijde op vertrouwelijke wijze behandeld.

Bewaartermijnen

De persoonsgegevens op myOPEN worden bewaard zolang er verplichtingen zijn tussen jouw organisatie en Stichting OPEN. Voor ingekomen vragen op info@stichting-open.org, geldt dat ze slechts worden bewaard zolang de gegevens noodzakelijk zijn. Dit kan per geval verschillen. 

Stichting OPEN streeft ernaar om de noodzakelijkheid van deze gegevens jaarlijks te evalueren.

Jouw rechten

Op grond van de wet heb je recht op inzage van jouw persoonsgegevens en op correctie of verwijdering van jouw persoonsgegevens. Stichting OPEN en haar verwerker kunnen dit op jouw verzoek doen. Je kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (Stichting OPEN, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@stichting-open.org).

Let op! Verwijdering van jouw persoonsgegevens in myOPEN kan invloed hebben op de uitvoering van de afspraken tussen jouw organisatie en Stichting OPEN. 

Vragen?

Indien je vragen hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens door Stichting OPEN en haar verwerker dan kan je deze stellen via info@stichting-open.org

Disclaimer


Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het beheer en onderhoud van dit platform. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Aan de inhoud van het platform kunnen daarom geen rechten worden ontleend.


Mocht u toch onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u een e-mail stuurt naar it@stichting-open.org.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op dit platform.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op dit platform opgenomen informatie, geluids-, beeld- en videomateriaal en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten zijn voorbehouden aan Stichting OPEN.

Alle informatie, beeldmateriaal en/of programmatuur op dit platform is aan verandering onderhevig en kunnen wij zonder voorafgaande mededeling wijzigen of verwijderen.
Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor informatie, producten/diensten en de inhoud van producten/diensten te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren. © 2024 Stichting OPEN | Alle rechten voorbehouden
  |