Disclaimer

(Content only available in Dutch)

Wij besteden de grootst mogelijke zorg aan het beheer en onderhoud van dit platform. Toch bestaat de mogelijkheid dat informatie na verloop van tijd niet meer juist is. Aan de inhoud van het platform kunnen daarom geen rechten worden ontleend.

Mocht u toch onvolledigheden en/of fouten constateren, dan stellen wij het op prijs als u een e-mail stuurt naar it@stichting-open.org.

Aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor de inhoud van de pagina's en enige schade en/of verlies veroorzaakt door het gebruik van de informatie en/of programmatuur op dit platform.

Het geheel of gedeeltelijk publiceren van de op dit platform opgenomen informatie, geluids-, beeld- en videomateriaal en/of programmatuur, hetzij elektronisch hetzij anderszins, voor commercieel en/of zakelijk gebruik is verboden zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Alle rechten zijn voorbehouden aan Stichting OPEN.

Alle informatie, beeldmateriaal en/of programmatuur op dit platform is aan verandering onderhevig en kunnen wij zonder voorafgaande mededeling wijzigen of verwijderen.

Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor informatie, producten/diensten en de inhoud van producten/diensten te wijzigen zonder voorafgaande mededeling. Eventueel vermelde product- en merknamen zijn eigendom van de geregistreerde eigenaren. 

 
 
© 2024 Stichting OPEN | All rights reserved
  |