Hartelijk welkom!

Registreer je snel en eenvoudig indien:

  • Je wecyclevoorbedrijven.nl hebt bezocht en e-waste door ons wilt laten ophalen.
  • Je een fysieke en/of online winkel, kringloopwinkel, installateur, kinderboerderij of demontagebedrijf bent die vaker e-waste wil laten ophalen. 
  • Je moet rapporteren wat je aan elektrische en/of elektronische apparatuur of energiezuinige lampen als eerste op de Nederlandse markt hebt gebracht. En hierdoor te zorgen voor de inname en recycling als ze weer worden afgedankt. Stichting Open vult deze verantwoordelijkheid graag samen met je in.
 
Heb je in het verleden al eens een account bij ons gehad, dan is registeren niet nodig. Stuur ons dan een e-mail.

Vragen? Kijk eens bij veelgestelde vragen. Staat je vraag hier niet tussen, neem dan contact met ons op via (079) 7600 685.

© 2024 Stichting OPEN | Alle rechten voorbehouden
  |