Privacy Statement

Wecycle, gevestigd aan Baron de Coubertinlaan 7 in Zoetermeer, respecteert de privacy van alle bezoekers van deze website. Persoonlijke informatie die u ons verstrekt, wordt altijd vertrouwelijk behandeld. De persoonlijke gegevens die u op de website invult, worden uitsluitend gebruikt voor het aangegeven doel, zoals het ten uitvoer leggen van de tussen uw organisatie en Wecycle geldende afspraken. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG) stelt. In dit Privacy Statement wordt beschreven op welke wijze Wecycle binnen de myWecycle-omgeving met uw persoonsgegevens omgaat.

Doel

Het doel van de verwerking van uw persoonsgegevens is:

  1. Het registreren van uw organisatie binnen de myWecycle-omgeving.
  2. Het ten uitvoer leggen van de tussen uw organisatie en Wecycle geldende afspraken.
  3. Het analyseren van uw gebruik van de website ter verbetering van de website.

Grondslag van het registreren van uw persoonsgegevens

Indien u zich als organisatie registreert bij myWecycle dan is het nodig om een contactpersoon op te geven. Dit kan de persoon zijn die de registratie doet, maar natuurlijk ook elke andere medewerker die u wenst. Met het registreren geeft u gevolg aan de tussen Wecycle en uw organisatie geldende afspraken of u meldt zich aan omdat u gebruik wilt maken van onze diensten. In beide gevallen is er spraken van de uitvoer van een overeenkomst in de zin van Artikel 6 lid 1 sub b AVG.

Grondslag van het tenuitvoerleggen van geldende afspraken

Bij het ten uitvoerleggen van de tussen uw organisatie en Wecycle geldende afspraken kan het voorkomen dat Wecycle uw persoonsgegevens dient door te geven aan andere partijen binnen het inzamelnetwerk. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn indien een transporteur een order bij uw organisatie moet ophalen en u op de hoogte gehouden moet worden van de verwachte aankomsttijd. Wecycle streeft ernaar om het op deze manier delen van gegevens tot een minimum te beperken. Met het gebruik van myWecycle geeft u toestemming aan Wecycle om de gegevens van u als contactpersoon te delen met derden binnen het inzamelnetwerk van Wecycle. Daar het delen van deze gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst tussen uw en onze organisatie.

Grondslag van de verwerking op de website

Bij uw gebruik van de website kan er gebruik worden gemaakt van cookies om ervoor te zorgen dat u de website optimaal kunt gebruiken. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wecycle wijst u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. De cookies en daarmee uw persoonsgegevens worden op deze website dan ook slechts verwerkt met uw toestemming als bedoeld in Artikel 6 lid 1 sub a AVG.

Google Analytics

Om ervoor te zorgen dat de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk is, maakt deze website gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies". Dit zijn bestandjes die op uw computer worden geplaatst om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken.

  • Deze website maakt gebruik van Google Analytics-cookies;
  • Wecycle heeft een verwerkersovereenkomst afgesloten met Google;
  • Wecycle heeft ervoor gekozen om een deel van het IP-adres te maskeren. Het delen van gegevens met derden is uitgeschakeld;
  • Wecycle maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de manier en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beveiliging

Wecycle heeft in samenwerking met Estate Internet B.V. en Korton Group B.V. passende maatregelen genomen om het verlies of de onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens tegen te gaan. Uw gegevens worden te allen tijde op een vertrouwelijke manier behandeld.

Bewaartermijnen

  1. Aangezien uw persoonsgegevens onderdeel zijn van onze afspraken kunnen we deze niet zomaar verwijderen. Natuurlijk kan de contactpersoon wel op verzoek gewijzigd worden evenals de acceptant van de overeenkomst. Indien uw organisatie niet meer wenst geregistreerd te zijn bij myWecycle, dan zullen wij zo snel als mogelijk de gegevens anonimiseren of verwijderen. Dit zal uiterlijk 6 maanden na uitschrijving zijn, tenzij een wettelijk voorschrift anders vereist.
  2. Wij vragen aan al onze partners die persoonsgegevens van ons ontvangen van derden om deze zo snel mogelijk op een deugdelijke en duurzame manier te verwijderen na ontvangst. Wecycle is bereid u te helpen indien u vermoedt dat uw gegevens niet deugdelijk verwijderd zijn door één van onze partners.
  3. U kunt de cookies zelf verwijderen in uw browser. Wecycle streeft ernaar om deze gegevens slechts te bewaren voor zolang deze noodzakelijk zijn, waarna de gegevens op een deugdelijke en duurzame wijze worden verwijderd.

Uw rechten

Op grond van de wet heeft u recht op inzage van uw persoonsgegevens en op correctie van uw persoonsgegevens. Wecycle en haar verwerker kunnen dit op uw verzoek doen. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen per post (Wecycle, Baron de Coubertinlaan 7, 2719 EN Zoetermeer) of per e-mail (info@wecycle.nl). Op grond van de AVG heeft u ook recht op verwijdering, dit kan op verzoek gedaan worden indien er andere gegevens voor in de plaats komen. Indien dit niet mogelijk is of uw organisatie schrijft zicht uit als relatie van Wecycle, dan worden al deze gegevens binnen de genoemde bewaartermijn geanonimiseerd.

Vragen?

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Wecycle en haar verwerker kunt u deze stellen via info@wecycle.nl.

Wijziging van deze Verklaring

Wecycle behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in ons Privacy and Cookie Statement. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd.

Cookiestatement

Belangrijke informatie over cookies op Wecycle.nl

Wecycle informeert u in dit Cookie Statement over de cookies die bij bezoek aan Wecycle.nl kunnen worden geplaatst.
Cookies zijn kleine bestandjes die met pagina's van een website worden meegestuurd naar uw browser en op de harde schijf van uw computer worden opgeslagen. De reden hiervoor is dat uw browser deze informatie bij een volgend bezoek weer naar de server terug zal sturen, zodat u bij een volgend bezoek aan Wecycle.nl als gebruiker wordt herkend. Bij het gebruik van Wecycle.nl kan door Wecycle informatie over uw gebruik van Wecycle.nl en van gerelateerde websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies.

First party cookies

Bij het bezoeken van Wecycle.nl kunnen eigen Wecycle-cookies worden geplaatst. Eigen cookies zijn gemaakt door of voor Wecycle, worden door Wecycle op uw computer opgeslagen en alleen Wecycle heeft toegang tot deze cookies en de informatie die door middel van de cookie wordt verzameld. Dit worden ook wel 'first party cookies' genoemd. Zulke cookies worden door Wecycle bijvoorbeeld gebruikt om zoekopdrachten of deelnameformulieren automatisch in te vullen.

Weigeren en verwijderen van cookies

U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens uw volgende gebruik van Wecycle.nl geen nieuwe cookies meer ontvangt. De wijze waarop verschilt per browser, raadpleeg eventueel de helpfunctie van de browser. Daarnaast kunt u de cookies die bij gebruik vanWecycle.nl worden geplaatst, zowel individueel als collectief weigeren via www.youronlinechoices.com/nl/uw-advertentie-voorkeuren. Hier kunt u ook zien welke van de genoemde cookies actief zijn op uw browser. Hier staat per browser uitgelegd hoe u reeds op uw browser geplaatste cookies kunt verwijderen.
Als u cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat u geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van Wecycle.nl of dat u geen toegang heeft tot (onderdelen van) Wecycle.nl.
Let op: het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer én browser waarop u deze handeling uitvoert. Als u gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet u de bovengenoemde handeling(en) herhalen.

Privacy

Op de persoonsgegevens die Wecycle eventueel op basis van de door haar geplaatste cookies verwerkt, is ons Privacy Statement van toepassing.

© 2021  |  Alle rechten voorbehouden  |  Stichting OPEN
  |